Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse

Du kan kun indmeldes i AKS København ved at blive sportslig godkendt og når vi har pladser. Typisk ved start i 1. år på HF eller STX på KG.

Indmeldelsesgebyr/engangsbetaling på 3450kr. som betales ved indmeldelse til AKS København.

Du kan løbende ansøge om at blive medlem af AKS København ved at kontakte Sportslig Leder Nick Valentin Szwiec og forhøre dig om der er ledige pladser - fx hvis du ønsker at overflyttes fra en anden HF eller STS uddannelse.

Udmeldelse

Du kan udmelde dig AKS København ved at skrive til aks@kg.dk om du ønskes at udmeldelse.

Betingelser for slutbetaling er ved udmelding er; "løbende måned + en måned"